×

سمینار آموزشی « روابط عمومی تخصصی و اصول مردم داری» در آستانه هفته دولت در تبریز برگزار شد

 • کد خبر: 226081
 • 17 شهریور 1400
 • يک مدرس دانشگاه و استاد ارتباطات دانشکده خبر گفت: دولتمردان براي اعتماد آفريني و رابطه مردم و دولت "روابط عمومي تخصصي" را پياده کنند .
  سمینار آموزشی « روابط عمومی تخصصی و اصول مردم داری» در آستانه هفته دولت در تبریز برگزار شد
 • به گزارش نوبر به نقل از  روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، دکتر حمید شکری خانقاه در سمینار آموزشی «روابط عمومی تخصصیو اصول مردم داری» که در آستانه هفته دولت ویژه مدیران و کارکنان روابط عمومی بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی و ادارات تابعهسازمان در تبریز بصورت وبیناری برگزار شده بود با بیان اینکه آنچه هر دولتمردی در مدیریت ارتباطی خود باید به آن توجه ویژه ای داشته باشدتضمین تاثیرگذاری پیامهای خود بر جامعه مخاطب و دستیابی به فرهنگ و رفتار موردنظر در بین گروههای مختلف است که هدف اصلی فرایندارتباطی محسوب می‌شوند گفت: روابط عمومی پویـا و کارآمد باید برای حل مسایل ارتباطی دستگاه ها، برنامه‌ ارتباطی راهبردی مدبرانه ومستدلی طراحی و ارایه کند و مدیران جدید روابط عمومی دولت مردم مدار  باید بتوانند در جهت دهی افکار عمومی و سازمان در مسیر تحول وتوسعه، با اتخاذ استراتژی ارتباطی موثر نقش کلیدی ایفا نمایند.

  وی با بیان اینکه آنچه قبل از هر اقدامی باید مدنظر مدیران روابط عمومی ها قرار گیرد توجه به شاخصها و معیارهای استاندارد و لازمه هایحرفه ای روابط عمومی  هوشمند با استانداردهای ارتباطی و  برنامه ریزی استراتژیک  ارتباطی  در روابط عمومیاست ادامه داد: باید کوشیدبا نگاهی  دیگر گونه و عمیق به فراگرد  هوشمندسازی ارتباطی مبتنی بر بازآفرینی اعتماد بین مردم و دولت طرحی نو در انداخت.

  مدیر دپارتمان روابط عمومی و ارتباطات برنامه مهارت سنجی حرفه ای اروپایی اسکو در ایران با بیان اینکه روابط عمومی بازوی توانمند مدیریتسازمان و در اصل یکی از وظایف مدیران، روابط عمومی و ارتباطات است افزود: روابط عمومی‌ها با عملکرد خوب و اثرگذار خود می‌توانند بازیگرنقش خطیر و حساس ایجاد ارتباط فعال و اثربخش بین دولت و مردم باشند این نهاد باید بتواند فاصلهها را کاهش داده و زمینه ایجاد تفاهم و هماندیشی بین مسئولان و مردم را فراهم سازد و تصمیم گیریها را به سمت منافع عمومی‌سوق دهد.

  دکتر شکری خانقاه با بیان اینکه امروزه سیستمهای موفق و کارآمد، سیستم‌های هماهنگ با روابط عمومی و همخوان با اصول ارتباطی هستندادامه داد: از آنجا که روابط عمومی تنها نقطه تماس سازمان با  رسانه ها و مردم است، همه مدیران در همه سطوح باید به تقویت این مرکز ثقلارتباطی بیاندیشند.

  وی با تاکید بر اینکه مدیران ارشد باید از روابط عمومی ها حمایت کنند و این حمایت در قالب اعتماد به نقش مدیریتی روابط عمومی می‌تواندکارسازتر باشد چرا که در سایه اعتماد مدیران سطح بالا، اقتدار روابط عمومی‌تثبیت میشود و حمایت‌های دیگر نظیر حمایت مادی و انسانی نیزدر سایه اعتماد و اقتدار حاصل می‌شود ادامه داد: روابط عمومی‌ یک فرصت است نه تهدید و اقتدار آن بر قدرت سازمان‌ می‌افزاید و مدیران راسرافرازتر می‌کند و زمانی که تصمیم گرفته می شود یک روابط‌عمومیفعال داشته باشیم  و به آن اقتدار و ابتکار عمل بدهیم، تا بتواند منافعسازمان‌ را تشخیص داده و در جامعه آن را مطرح نماید، باید افرادی را انتخاب کنیم که درجه اعتمادمان نسبت به وی بالاتر است ضعفساختاری در تشکیلات  روابط عمومی سبب شده که کاستی‌هایی در این نهاد بوجود آید که این مسئله یکی از آسیب‌های جدی در روابط عمومیاست.

  نویسنده کتاب برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی با بیان اینکه ادوارد برنیز روابط عمومی را به عنوان یک حرفه اصیل و جدی تعریفکرده است افزود: وی معتقد است روابط عمومی یعنی اینکه اطلاعاتی که به مردم داده می شود،       تلاشهای ترغیبی به منظور تغییر گرایشها ورفتار مردم، کوشش در همبسته ساختن نگرشها و اقدامات یک سازمان با مخاطبان خود و متقابلاً نگرشها و اقدامات مخاطبان با سازمان وبالاخره آگاه ساختن، متقاعد ساختن و ایجاد همبستگی افعالی هستند که بر عمل روابط عمومی حاکم است.

  وی با بیان اینکه برای استاندارد کردن نظام ارتباطات و روابط عمومی باید استانداردهای جهانی را با رویکرد روابط عمومی ایرانی پیاده سازیکنیم و منشور بین المللی روابط عمومی یکی از نظام نامه های اخلاقی در روابط عمومی است گفت: اصول رفتاری و اجرائی در حوزه اخلاق حرفهای روابط عمومی عبارتند از: “رعایت” : براساس دستورالعمل اجرائی رعایت اصول منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر الزامیاست،صداقت“: براساس دستورالعمل اجرائی صداقت همراه با شرافت باید درعمل کلیه کارکنان مشاهده شود تا موجب جلب اعتماد عمومیگردد ،گفتگو“: براساس دستورالعمل اجرائی، یکی از مهمترین راههای برقراری جوی و فضای اخلاقی، فرهنگی و خردمندانه ایجاد فضایگفتگو ، تقویت و تشویق آن است،شفافیت” : براساس دستورالعمل اجرائی همواره در بیان موضع یا مسئولیت امری نام خود، سازمان به طورصریح و شفاف اعلام گردد.

  دکتر شکری خانقاه به سایر اصول رفتاری و اجرائی در حوزه اخلاق حرفه ای روابط عمومی اشاره نمود و گفت: ” تضاد“: براساس دستورالعملاجرائی هر گونه برخورد و ناسازگاری حرفه ای به شدت اجتناب گردد زیرا موجب بروز اختلاف خواهد شد ،محرمانه بودن“: براساس دستورالعملاجرائی اطلاعات محرمانه نباید در اختیار همگان باشد و کسانی که این نوع اطلاعات را در اختیار دارند نباید موجب مباهات آنان شود،صحت“: براساس دستورالعمل اجرائی به منظور اطمینان یافتن از صحت و درستی یک گزارش تمامی اطلاعات و منابع اطلاعات مورد بررسیدقیق قرار گیرد،دروغ و نادرستی” : براساس دستورالعمل اجرائی تمام سعی دقت و توان باید به کار گرفته شود که از انتشار هرگونه دروغ و یانادرستی (عمدی/ سهواً) جلوگیری شود در صورت بروز فوراً تصحیح گردد ،فریبکاری“: براساس دستورالعمل اجرائی هرگز نباید اطلاعات برمبنا و پایه فریبکاری و یا از طریق نادرست قرار داشته باشد وافشاء” : براساس دستورالعمل اجرائی افشاء و برملاء‌کردن هرگونه اطلاعاتسازمانی و تشکیلاتی از سوی افراد صلاح نمی باشد و به مصلحت سازمان نخواهد بود.

  مدیر و مشاور روابط عمومی ادامه داد: “سودبراساس دستورالعمل اجرائی سود و کسب سود در واقع برای مراجع دولتی و افرادی که کارگزاردولتی هستند قرار نمی گیرد ،  حق الزحمه: براساس دستورالعمل اجرائی ضمن در اختیار گذاشتن سرویسها، آمار اطلاعات و خدماتتخصصی می بایست در صورت امکان نسبت به دریافت وجه امتناء ورزند،  هدیه“: براساس دستورالعمل اجرائی به طور مستقیم و غیر مستقیمدریافت هرگونه پول و هدیه خاصه برای نمایندگان و کارگزاران دولت، رسانه و سایر ذی نفعان پیشنهاد نمی گردد.

  وی به سایر اصول رفتاری و اجرائی در حوزه اخلاق حرفه ای روابط عمومی اشاره نمود و افزود: “نفوذ” : براساس دستورالعمل اجرائی هیچ گونهاقدامی که موجب تاثیر نامطلوب و نابجا از سوی فرد بر سازمان، دولت و رسانه وارد گردد قابل قبول نمی باشد ،رقباء“: براساس دستورالعملاجرائی عملاً لطمه ای که به وجه و اعتبار سایرین نیاورد مورد تایید می باشد ،نق زدن/ غرزدن“: یکی از شیوه های فریبکاری یا روشهای جلبنظر یا به دست آوردن جنبه های از ترحم دیگران است که مورد تایید از لحاظ اخلاق حرفه ای نمی باشد ،استخدام“: در موقع استخدام کارکناناز سوی مراجع دولتی یا قوانین استخدام و کسب اطلاعات شخصی آنان چه در صورت استخدام چه عدم استخدام اطلاعات افراد محفوظ بماند وبالاخرههمکاران“: اصول و ضوابط فوق الذکر به عنوان یک وظیفه حرفه ای برای کلیه کارگزاران روابط عمومی در سراسر جهان مورد قبول میباشد و اعضای انجمن جهانی از آن حمایت کامل دارند و در صورت بروز و آشکار شدن نقض این اصول 17 گانه شیوه های انضباطی انجمنبین الملل در این ارتباط به کار گرفته می شود.

  مشاور برنامه ریزی راهبردی با بیان اینکه  روابط عمومی با ارزیابی های خود نشان می دهد که مخاطب برای او مهم است و نظر و پیشنهادات اودر ترسیم افق های توسعه سازمانی تاثیرگذار است ادامه داد: بنابراین مشارکت مخاطبان در برنامه ریزی سازمانی و ارایه پیشنهادها و آرا واندیشه ها در قالب نظام پیشنهادها در هر سازمانی از ضروریات محسوب می شود که مبین احترام به افکار عمومی و جلب مشارکت جمعیاست.

  وی با بیان اینکه روابط عمومی پویا می کوشد با ارزیابی مستمر برنامه ها و خط مشی اداری خود و سازمان و نحوه اجرای این  برنامه ها درمسیر اتخاذ روشهای بهتر و برنامه ریزی مطلوب و مناسب و اجرای صحیح و اصولی قدم بردارد افزود: ایجاد پیوستگی و تعامل بین عوامل درونسازمانی و برون سازمانی ، کمک به هم افزایی و هدفمندی برنامه ها و فعالیتها ، بهره گیری از توانمندیها و امکانات سازمان برای تحقق اهداف،  تبیین برنامه ها، عملکردها و مسئولیت های سازمان به منظور پاسخگویی به جامعه هدف، مطالعات افکار و پژوهشهای مرتبط در راستاینیازسنجی و شناخت بازخوردها و عملکردها، ایجاد شرایط مطلوب و فرصت سازی برای سازمان در محیط های تعاملی و ارزیابی مستمر درروابط عمومی نمونه ای مشهود از اخلاق حرفه ای می باشند.

  این مدرس دانشگاه و استاد ارتباطات دانشکده خبر در خاتمه با بیان اینکه روابط عمومی با تنظیم برنامه زمانی و با هدف بازخوردسنجی و اطلاعاز میزان رضایت عمومی از خدمات ارایه شده اقدام به ارزیابی اقدامات خود در میان مخاطبان و جامعه هدف می کند تاکید نمود: ارزیابی میتواند شامل بررسی نتایج خدمات ارایه شده و میزان استقبال متقاضیان و مشتریان باشد، مربوط به تحقق اهداف سازمان در فواصل زمانیمختلف باشد و یا به بررسی پیامها و ارتباطات روابط عمومی با مخاطبان و میزان موفقیت آن برگردد.

  اخبار مرتبط

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *