فردوسی پور با ۹۰ به صدا و سیما برمی گردد؟

فردوسی پور با ۹۰ به صدا و سیما برمی گردد؟

محمدمهدی فروردین با تأکید بر ضرورت شفاف سازی در حوزه ورزش، تأکید کرد: یکی از اصلی ترین عناصر شفافیت در ورزش وجود رسانه های تأثیرگذار و ریزبین هستند و امروز در نبود برنامه های مؤثر شاهد انباشت ابهامات و سئوالات افکار عمومی در رشته پرطرفداری همچون فوتبال هستیم. نماینده مردم نماینده فیروزآباد، فراشبند، قیر و