انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر برگزار می‌شود

انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر برگزار می‌شود

جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور، درباره برخی گمانه زنی ها مبنی بر به تعویق افتادن انتخابات ۲۸ خردادماه اظهار کرد: با توجه به روند قانونی زمان بندی انتخابات که بر طبق قانون و با نظر مشترک ارکان اجرا و نظارت انتخابات، مورد توافق قرار گرفته است، کار انتخابات طبق برنامه پیش می رود و