جزئیات حذف گذرنامه سفر بین ایران و ترکیه

جزئیات حذف گذرنامه سفر بین ایران و ترکیه

سفر گردشگران ایرانی و ترکیه ای بدون گذرنامه، در کمیته فنی مشترک همکاری های گردشگری ایران و ترکیه مطرح شد. قرار است این پیشنهادِ ترکیه از سوی بخش گردشگری دو کشور به صورت ویژه پیگیری شود. دولت های ایران و ترکیه طبق اسناد موجود از اواخر بهمن ۱۳۴۲ با امضای قرادادی روادید را برای ورود