دریاچه ارومیه کویر می‌شود

دریاچه ارومیه کویر می‌شود

حسن عباس‌نژاد در جلسه کارگروه مدیریت پسماند و مخاطرات زیست‌محیطی شهرستان اسکو با اشاره به شعار روز جهانی پاک که “احیای زمین برای توسعه پایدار است”  اظهار داشت: متاسفانه انسان در قرن‌ها و دهه‌ها اخیر بدون توجه به ملاحظات محیط زیستی موجب شده که زمین دچار چالش‌های فراوانی گردد و در یک جمله زمین چه در دنیا و چه