با تمام قدرت از کشاورزان حمایت می‌کنیم

با تمام قدرت از کشاورزان حمایت می‌کنیم

مسعود پزشکیان روز چهارشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی استان به‌ویژه تولید محصول استراتژیک گندم اظهار کرد: من تخصصی در کشاورزی ندارم که کشاورزان عزیز و زحمت‌کش را راهنمایی کنم اما به این موضوع اشاره می‌کنم که اقتصاد به این چهار سوال پاسخ می دهد، اینکه «چه تولید کنیم؟» ،  «چه مقدار تولید کنیم؟» ، «با چه کیفیت تولید