مردی نبود فتاده را پای زدن، آقای رئیس بانک!

blank

فیلمی از کتک زدن یک خانم در بانک توسط رئیس شعبه در فضای مجازی منتشر شد. بعد از انتشار این فیلم روابط عمومی بانک رفاه در واکنش سریع گفت: « این فیلم برای تیر سال گذشته است و پس از اطلاع مدیریت بانک از این حادثه، رئیس شعبه مربوطه به کمیته انضباطی احضار و پرونده‌ای […]