اخبار جدید از ارزانی ۱۰ تا ۲۰ میلیونی قیمت خودرو

اخبار جدید از ارزانی ۱۰ تا ۲۰ میلیونی قیمت خودرو

مرور اوضاع فعلی بازار خودرو نشان می دهد قیمت خودروهای داخلی در مقایسه با هفته گذشته بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان افت کرده (تا لحظه تنظیم این گزارش)، اتفاقی که در طول شش ماه گذشته بی سابقه است و امکان دارد امروز قیمت هایی پایین تر نیز به ثبت برسد. اینکه چرا منحنی قیمت