مجبوریم برای کار با تیم جدید ایران صبر کنیم

blank

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه درباره وقفه به وجود آمده در مذاکرات درخصوص برنامه هسته ای ایران تصریح کرد که توقف این رایزنی ها آژانس را در موقعیت نامطلوبی قرار داده است. وی ادامه داد: ما هنوز یک سری سوالات داریم،  مسائلی با ایران هست که در […]