ماجرای تغییر مسیر پرواز تهران به تبریز چه بود؟

ماجرای تغییر مسیر پرواز تهران به تبریز چه بود؟

محمد حاجی‌پور ، در تشریح این خبر اظهار کرد: پرواز Md شماره ۹۴۶ شرکت هواپیمایی ایرتور از مسیر تهران به تبریز در ساعت ۱۸:۵۰ روز گذشته به علت شرایط نامساعد جوی شهر تبریز تغییر مسیر داده در ساعت ۱۹:۱۵ در فرودگاه بین المللی ارومیه به زمین نشست و منتظر ماند تا شرایط جوی شهر تبریز