افتتاح پروژه افزایش ظرفیت واحد تولید پلی‌اتیلن تبریز

افتتاح پروژه افزایش ظرفیت واحد تولید پلی‌اتیلن تبریز

این پروژه در مدت زمان هشت ماه تکمیل و برای بهره‌برداری از آن بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است. هدف از اجرای این پروژه، افزایش ظرفیت واحد پلی‌اتیلن موجود است که علاوه بر نقش موثر در افزایش تولید، امکان تولید همزمان دو نوع محصول پلی‌اتیلن در قالب گریدهای تعریف شده یا ترکیبی (COMPAND)