تحقق وعده هر ۱۰ روز یک افتتاح

تحقق وعده هر ۱۰ روز یک افتتاح

محمود نصیرپور: ایرج شهین باهر اواخر سال گذشته در خلال آئین بهره برداری و کلنگ زنی چند پروژه عمرانی شهرداری تبریز، وعده افتتاح پروژه های عمرانی با میانگین هر ۱۰ روز یک پروژه را به شهروندان داد؛ وعده ای که با گذشت دو ماه محقق شده و بریدن روبان پروژه های عمرانی در نقاط مختلف