تیرهایی که با خبرهای خوش خرید واکسن کرونا به سنگ خورد

blank

 یک هفته ای است که این موضوع کم و بیش  به چشممان خورده است و همچنان ادامه دارد، مطالبه به حقی که از طرفی برخی اهل علم و متخصصان یا حتی مردم عادی مطرح می شود که نگران جان خود و عزیزانشان هستند. #واکسن_ بخرید تب داغی که راه افتاده است و افراد را تشویق […]