برخی به خارج می‌روند تا واکسن کرونا بزنند؛ این کار درستی نیست!

برخی به خارج می‌روند تا واکسن کرونا بزنند؛ این کار درستی نیست!

رییس دفتر رییس جمهوری اولویت نخست دولت را تامین واکسن‌های مورد نیاز از خارج عنوان کرد و گفت: طبق وعده داده شده همه تلاش دولت این است تا واکسن داخلی در فصل بهار و اوایل تابستان تولید شود و مورد استفاده قرار بگیرد. محمود واعظی درباره شفافیت توزیع واکسن های وارداتی، و وضعیت واکسن های