هنر، فرهنگ و ورزش از تفسیر سلیقه ای رنج می‌برد/ گالری هنرمندان تبریز افتتاح می‌شود

هنر، فرهنگ و ورزش از تفسیر سلیقه ای رنج می‌برد/ گالری هنرمندان تبریز افتتاح می‌شود

به گزارش نوبر، بابک دانش پناه در نشستی صمیمی با تعدادی از مدیران رسانه‌ها و خبرنگاران استان با اشاره به نقش مهم این قشر در افزایش نشاط و شادابی جامعه گفت: تعامل و همکاری تمامی متولیان حوزه فرهنگ و ورزش با رسانه‌ها، امری ضروری در توسعه هرچه بیشتر نشاط اجتماعی است. وی گفت: تعامل و