احداث پارکینگ خودروهای سنگین در مرز نوردوز ارس

blank

محسن نریمان گفت: پارکینگ خودورهای سنگین و محوطه تخلیه و بارگیری خودروها با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال در مساحت ۲۵ هزار مترمربع در مرز نوردوز منطقه آزاد ارس توسط شرکت سرمایه گذاری و توسعه ارس احداث می گردد.  نریمان هدف از اجرای این پروژه را رفع مشکل محوطه توقف و پارکینگ خودروها طی سال های […]