حریم و بستر رودخانه‌های استان سنددار می‌شود

حریم و بستر رودخانه‌های استان سنددار می‌شود

داود بهبودی در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: امروز یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان را در سال ۱۳۹۹ برگزار کردیم که در ابتدای جلسه طرح جامع شهرستان بناب مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت. وی افزود: در ادامه ترازنامه انرژی استان که نشان