ممنوعیت ورود به مناطق حفاظت‌ شده

ممنوعیت ورود به مناطق حفاظت‌ شده

داود غنی پور در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح ممنوعیت ورود به مناطق حفاظت شده از تا اواخرخرداد ماه، گفت: در این مدت به دلیل فصل زادآوری حیات وحش، ورود گردشگر و افراد دیگر به مناطق امن ممنوع است. وی افزود: بهار فصل زادآوری جانواران و طبیعت نیز است و برخی افراد خواسته