احمدی نژاد در آینده ای بسیار نزدیک محاکمه خواهد شد!

blank

محمد حسن قدیری ابیانه: سم الله الرحمن الرحیم. به اعتقاد من، شورای نگهبان این دور در مقایسه با دوره های قبل، بیشتر و به نحو بهتری به وظیفه خودش در بررسی صلاحیت کاندیداها عمل کرد. طبیعی است که در تأئید صلاحیت کاندیداها باید وظایف رئیس جمهور مد نظر قرار بگیرد. من شخصاً از عدم تأئید […]

حرف های بی ادبانه محمود احمدی نژاد در جمع هوادارانش

blank

محمود احمدی نژاد اخیرا در جمع هواداران خود به ادعای عبدالرضا داوری مشاور پیشین خود که گفته بود احمدی نژاد واکسن کرونا تزریق کرده، اشاره کرد و گفت: این هم برای شما بگویم در یک جلسه ای سوال کردند من گفتم اینکه اوضاع کرونا بهم ریخته و تصمیمی گرفته نمی شود برای است که خود […]