×

محمد نیک سیرت – نوبر نیوز

تیم بدنسازی خوبی نداشته است
محمد نیک سیرت:

تیم بدنسازی خوبی نداشته است

مربی تیم ماشین سازی شرایط تیم خود را یک شرایط خاص دانست.
  • 15 اسفند 1399
  • 0