اگر عموپورنگ مجری مناظره بود فرقی می‌کرد؟

blank

میلاد دخانچی مجری تلویزیون که سابقه اجرای برنامه های چالشی همچون «جیوگی» و «سختانه» را در کارنامه خود دارد، درباره اولین قسمت از مناظره نامزد های انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم به خبرنگار مهر بیان کرد: یک نکته نسبت به مناظره ها مشهود بود و آن اینکه طراحی برنامه در سطح مناظره نبود؛ اینکه یک سوال […]