نوزادان قربانی جهالت مادران/ رقابت تنگاتنگ کرونا و مردم لاکچری!

نوزادان کرونایی

نوبر-سیده فاطمه مرتضوی/ تقویم سال ۹۹ از همان روزی که روی میزها قرار گرفت، صفحات مجازی پرشدند از تبریک ها و متن های مختلف که یادآور آخرین بهار، آخرین تابستان و دیگر مناسبت ها که همگی آخرین باری بودند که در قرن۱۳۰۰ تکرار می شدند. از بهار و مناسبت های سبز طبیعت گذشتیم و چه […]