مشارکت ویژه قرارگاه خاتم الانبیا(ص) برای انتقال آب ارس به تبریز

مشارکت ویژه قرارگاه خاتم الانبیا(ص) برای انتقال آب ارس به تبریز

به گزارش نوبر، دکتر محمدرضا پورمحمدی در نشست مسئولان اجرایی استان با فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص)، اظهار داشت: در طول یک سال گذشته تعدادی از پروژه‌های مهم استان مانند سدهای کلقان و حاجیلرچای و خط دوم انتقال آب زرینه‌رود به تبریز که توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) اجرا شده بود توسط رئیس جمهور افتتاح شده است. وی

اجرای پروژه های آبی و سد سازی ظرفیت مهم قرارگاه خاتم الانبیا

اجرای پروژه های آبی و سد سازی ظرفیت مهم قرارگاه خاتم الانبیا

زین العابدین ریحانی با بیان اینکه سد مخزنی «کلقان چای» بستان‌آباد از پروژه‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) امروز با حضور دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح می‌شود، گفت: موسسه عاشورای قرارگاه خاتم طی سال های اخیر در منطقه شمال غرب کشور به خصوص آذربایجان شرقی پروژه های زیادی در بخش