معافیت مالیاتی تمامی دریافت‌های حق‌الزحمه‌ای، حق‌التدریس و ساعتی

blank

به گزارش نوبر، این حکم قانونی که در راستای اجرای عدالت در پرداختها و مالیات ها بود، به صورت جدید تصویب شد. فرهنگی، عضو هیئت رییسه مجلس در تبیین این خبر ادامه داد : با ارائه اصلاحیه و تصویب نمایندگان محترم مجلس ، با وجود مخالفت تمام قد نماینده دولت، منبعد کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق […]