عرضه پنج محصول در طرح فروش فوق العاده محصولات سایپا

blank

مرحله نهم طرح فروش فوری محصولات شرکت سایپا ویژه خردادماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴:۰۰ امروز سه شنبه آغاز خواهد شد. محصولات عرضه شده در این طرح شامل تیبا صندوفدار، تیبا ۲، ساینا دنده ای، ساینا s، کوئیک s است. نام خودرو قیمت تیبا صندوقدار ۱۰۰۶۳۱۰۰۰ تیبا ۲ ۱۰۶۵۱۹۰۰۰ ساینا دنده ای ۱۰۴۶۵۰۰۰۰ ساینا s ۱۴۲۵۳۷۰۰۰ […]