حمایت از دانش‌بنیان‌ها برای صادرات

حمایت از دانش‌بنیان‌ها برای صادرات

علی جهانگیری در جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان، با بیان اینکه این کارگروه در سال جاری ۱۸ مصوبه داشته که ۱۳ مصوبه اجرایی شده است، افزود: دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه، باید به دور از اقدامات و گزارش‌های کلیشه‌ای، اهتمام بیشتری در اجرای تصمیمات و مصوبات داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: گزارش‌های مربوط به کارگروه