تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز ابلاغ شد

blank

 محمد حسین زاده اظهار کرد: از ابتدای سال جاری، شهرداری تبریز با تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات ۱۴۰۰ فعالیت می کند. او افزود: کلیات تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ پس از بررسی و انجام مطالعات کارشناسی و تصویب در صحن علنی شورای شهر تبریز و با تایید نهایی از سوی فرمانداری […]