ویروس جهش یافته چقدر خطرناک است؟

blank

در روز هایی که زندگی ما در سایه یک ویروس میکروسکوپی دست خوش تغییر شده، ردپای یک ویروس جدید در ایران پیدا شده، اتفاقی که ما را به یاد یکسال پیش و زمان ورود کرونا از ووهان چین به کشور می اندازد. کرونای انگلیسی که پشت دروازه های کشور بود، بالاخره به ایران رسید، این […]