عرفه روز زمزمه های عاشقانه امام حسین(ع)

حسن عباس نژاد با اعلام این خبر اظهار کرد: مطابق اصل 44 قانون اساسی و قانون تشکیل نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به منظور بهره گیری و افزایش توان اجرایی توانمندی های فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با محیط زیست که عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشند در امرکنترل، نظارت و […]