مسامحه در حفظ جان و مال مردم پذیرفتنی نیست

به گزارش نوبر نیوز به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی دادستان عمومی و انقلاب عجب شیر در جلسه هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرستان گفت: مصوبات جلسه به منزله شرح وظایف سازمانی ادارات بوده و هرگونه کوتاهی در اجرای مصوبات قابل پیگرد قانونی می باشد. محمد زمانی افزود: روسای ادارات باید از قبل […]