هرگونه تغییر در تقسیمات کشوری با مصوبه دولت انجام می‌شود

هرگونه تغییر در تقسیمات کشوری با مصوبه دولت انجام می‌شود

به گزارش نوبر، دکتر محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که در محل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی برگزار شد، افزود: با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی برای تکمیل پروژه‌های کلان استان، ضروری است بانک‌ها در تأمین مالی این پروژه‌ها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی اهتمام جدی داشته باشند. وی همچنین