رزمایش کمک مومنانه‌، جلوه دیگری از نیکوکاری مردم تبریز

رزمایش کمک مومنانه‌، جلوه دیگری از نیکوکاری مردم تبریز

 ایرج شهین باهر عصر امروز در آیین اولین مرحله رزمایش همدلی و کمک مومنانه اظهار کرد: زیبایی یک شهر بیش تر از آنکه به ساختمان ها، خیابان ها و پارک های آن وابسته باشد، به فرهنگ، رفتار و برخورد شهروندان آن مربوط است. او با بیان اینکه مردم تبریز همواره در روزهای سخت به یاری