×

شهرداری مناطق تبریز – نوبر نیوز

احداث مجموعه تفریحی و ورزشی 2000 متری در پارک کوثر طالقانی
شهردار منطقه 3 خبر داد:

احداث مجموعه تفریحی و ورزشی 2000 متری در پارک کوثر طالقانی

شهردار منطقه سه تبریز از احداث مجموعه تفریحی و ورزشی در پارک کوثر طالقانی خبر داد وگفت: این مجموعه دارای زمین های ورزشی، شهربازی، بازی زمین کودکان و رستوران خواهد بود.
  • 8 آبان 1402
  • 0