پخش سریال «احضار» متوقف شد

پخش سریال «احضار» متوقف شد

سریال «احضار» مطابق برنامه ریزی انجام شده در ۲۵ قسمت آماده نمایش شده که ۱۷ قسمت آن قبل از شب های قدر و مابقی آن بعد از این شب ها از شبکه یک سیما پخش خواهد شد. پخش این سریال از روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه (۱۸ ماه رمضان) تا چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه (۲۲