شرایط و نحوه استفاده از مرخصی زایمان ۹ ماهه

blank

محمد بایندریان در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: اگر مادری بخواهد از این مرخصی استفاده و غرامت ایام بارداری دریافت کند لازم است به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به نشانی https://eservices.tamin.ir مراجعه کرده و در بخش امور بیمه شدگان/ درخواست مرخصی زایمان، مدارکش را بارگذاری کند. وی افزود: مدارک لازم شامل گواهی […]