اقدامات احتیاطی برای پیشگیری از کرونا در دورهمی‌های کوچک

اقدامات احتیاطی برای پیشگیری از کرونا در دورهمی‌های کوچک

برگزاری هیچگونه دورهمی در دوران شیوع کرونا توصیه نمی شود، اما اگر مجبور به برگزاری مراسمی شدید حتما این نکات را اجرا کنید: – قبل از آغاز مراسم اقدامات بهداشتی را به اطلاع مدعوین برسانید و در طول مراسم نیز به آنها یادآوری کنید. – قبل و بعد از مراسم سطوح مختلف مانند روی میزها