آغاز گلکاری نوروزی در شهر /برنامه‌ریزی برای احیای باغ‌شهر تبریز

آغاز گلکاری نوروزی در شهر /برنامه‌ریزی برای احیای باغ‌شهر تبریز

به گزارش نوبر، ایرج شهین باهر امروز در حاشیه آغاز فاز سوم طرح کاشت یک میلیون اصله درخت و درختچه اظهار کرد: از امروز برنامه‌ توسعه فضای سبز برای سال ۱۴۰۰ آغاز و در این راستا گل‌کاری، هرس، سم‌پاشی و فرم‌دهی گل ها و درختان انجام می شود. او ادامه داد: از امروز همچنین فاز