من در شورای چهارم، عملکرد درخشانی داشتم

من در شورای چهارم، عملکرد درخشانی داشتم

به گزارش نوبرخبر، داوود امیرحقیان در نشست خبری با اصحاب رسانه به جایگاه مهم شورای شهر در امر مدیریت و نظارت شهری تاکید کرده و ابراز کرد: شورای شهر پارلمانی است که باید توسط متخصصین اداره شود و در راستای وظایف هفت گانه خود قدم بردارد. وی که در کارنامه خود سابقه حضور در شورای