درخواست خداداد عزیزی از رئیسی

blank

خداداد عزیزی گلایه هایی را در خصوص فساد و رانت های موجود در فوتبال ایران مطرح کرد. بازیکن پیشین تیم ملی کشورمان یک عزم راسخ را چاره حل کردن این معضل بزرگ می داند و در همین راستا پیشنهادی را ارائه کرد. عزیزی در این خصوص گفت: «به نظر من شخص آیت الله رئیسی می […]