آغاز دور جدید اکران بیلبوردهای آموزش شهروندی

آغاز دور جدید اکران بیلبوردهای آموزش شهروندی

سعید حاجی زاده در گفتگو با شهریار گفت: اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تبریز با استفاده از ظرفیت بیلبوردهای شهری همواره سعی در توسعه فرهنگ شهروندی داشته و در همین راستا بیلبوردهای متعددی با مضامین آموزش‌های شهروندی، فرهنگ شهرنشینی و آموزه های اخلاقی در نقاط مختلف تبریز نصب شده است. حاجی‌زاده با اشاره