جابه جایی جنازه موقع تحویل در بیمارستان ها ممکن نیست

blank

روزبه رجایی با اشاره به برخی شایعات مطرح شده در خصوص بیماران بستری کرونا، اظهار کرد: به عنوان مثال مباحثی در خصوص استفاده از ارگان‌های بیماران فوتی کرونایی برای پیوند مطرح شد، در حالی که انجام تست کرونا برای بیمار اهدا کننده ضروری بوده و در صورت مثبت بودن تست آن بیمار، امکان پیوند وجود […]