حاکمیت مدیریت فامیلی در شهرداری تبریز

blank

نهادینه شدن اصل شایسته سالاری در مدیریت ها یکی از اصلی ترین مولفه های رشد و توسعه سازمانی است و رعایت این اصل در واگذاری مسوولیت ها در سازمان هایی نظیر شهرداری که با تعدد وظایف و مسوولیت ها، تخصص ها و شیوه های خدمات رسانی سر و کار دارند و نیز، به دلیل گردش […]

اراده ای برای مبارزه با فساد در شهرداری وجود ندارد

blank

به گزارش نوبر، “جعفر خانی شبلو” گفت: متاسفانه برخلاف ادعاهای بسیار و علی رغم شعارهای دهان پرکنی که مدیران شهری هر از گاهی پیرامون موضوع فسادستیزی سر می دهند، هیچ اراده ای برای مبارزه و ریشه کن کردن فساد در مجموعه شهرداری تبریز وجود ندارد و همچنان خبری از انسداد گلوگاه های فساد در این […]