×

جعفرخانی شبلو – نوبر نیوز

شهرداری به جای درآمدزایی، چوب حراج به املاک شهری می زند
جعفر خانی شبلو، حقوقدان جوان تبریزی:

شهرداری به جای درآمدزایی، چوب حراج به املاک شهری می زند

حقوقدان جوان و مطالبه گر تبریز با انتقاد از بی برنامگی و انفعال شهرداری در تامین و تحقق درآمدهای واقعی و پایدار، خواستار توقف فروش املاک شهری با هدف درآمدزایی در شهرداری تبریز شد.
  • 30 فروردین 1400
  • 0