×

تیم آلومینیوم اراک – نوبر نیوز

تساوی امیدوار کننده شاگردان اکبرپور
ماشین سازی 1-1 آلومینیوم

تساوی امیدوار کننده شاگردان اکبرپور

دیدار ماشین سازی و آلومینیوم با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
  • 22 فروردین 1400
  • 0