اهتمام جدی برای توسعه شرق آذربایجان شرقی

اهتمام جدی برای توسعه شرق آذربایجان شرقی

علی جهانگیری در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان هشترود، با بیان این‌که دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاری عزم جدی دارد، افزود: هر سرمایه‌گذار نعمتی برای مناطق مختلف است و مدیران اجرایی باید با همکاری و تعامل برای فعالیت سرمایه‌گذاران تلاش کنند. وی خاطرنشان کرد: برخی از مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری، خارج از حیطه