آمادگی برای توسعه تجارت دوجانبه با هندوستان/انتقاد از بروکراسی‌های اداری

آمادگی برای توسعه تجارت دوجانبه با هندوستان/انتقاد از بروکراسی‌های اداری

به گزارش نوبر، یونس ژائله در جلسه ویدیوکنفرانسی سفیر جمهوری اسلامی ایران در هندوستان با استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از مسئولان استانی گفت: بخش خصوصی کشور درگیر برخی بروکراسی های اداری بوده و همین امر کار را برای تمامی صادرکنندگان سخت کرده است. صدور بخشنامه ها و دستورات جدید و خلق الساعه، سبب عملکرد