از تصادفات بزرگراه، اصرار از مسئولان انکار!

blank

اورجعلی علیزاده در گفت‌وگوی خبری با بیان این مطلب، گفت: در مورد وقوع تصادف در آزاد راه “تبریز-سهند” استعلام کنید، دیروز و امروز گزارشی در این مورد به دست ما نرسیده است. وی متذکر شد: اگر تصادفی باشد، توسط پلیس راه گزارش می‌شود، چهار روز است که ما این آزاد راه را تحویل گرفته‌ایم.  وی […]