تبریز همچون نقش نگینی بر خاتم فرهنگ این سرزمین می‌درخشد

blank

متن کامل این پیام به این شرح است: کتاب گاهواره تمدن بشری است. بخش گسترده‌ای از معارف، فرهنگ، علم، هنر و فن‌آوری در دامان نجیب کتاب بالیده و قد برافراشته‌اند. گرچه فرصت‌هایی را نوآوری‌ها و ارتباطات جدید برای رشد و عمومی کردن فرهنگ و علم در اختیار انسان معاصر قرار داده اما همچنان کتاب اثربخشی […]