کاهش ۵۰ درصدی مسافرگیری ناوگان اتوبوسرانی تبریز

کاهش ۵۰ درصدی مسافرگیری ناوگان اتوبوسرانی تبریز

محمدحسین حسن زاده افزود: مشکل حادی در ارایه خدمات و رعایت پروتکل ها در سیستم حمل و نقل اتوبوس رانی نداریم، ولی در مواردی مشکلاتی وجود دارد. وی اظهار کرد:  در برخی ایستکاه ها با مشکل ازدحام جمعیت مواجه هستیم و همچنین در ساعات اول وقت و آخر وقت ازدحام جمعیت بالاست. وی اضافه کرد: