شهرداری تبریز را در پایان شورای پنجم بدون بدهی تحویل مردم می‌دهیم

شهرداری تبریز را در پایان شورای پنجم بدون بدهی تحویل مردم می‌دهیم

ایرج شهین باهر در آیین بهره برداری از فاز دوم مسیرگشایی شهید میلانی، افزود: اگر در پایان شورای پنجم، شهرداری را بدون بدهی تحویل مردم می‌دهیم در سایه شفافیت و جلوگیری از هزینه‌های بی مورد است. وی اظهار کرد: شهرداری تبریز امروز به خاطر تلاش‌های تیم فعلی مدیریت شهری که در چهار سال گذشته با تمام